Daily Archives: 30.09.2011

Xoa dịu lòng dân ^^

Không có gì để xoa dịu tốt nhất bằng những khoảng khắc ngọt ngào! các bạn có thấy thế ko?

Chỉ cần 2 bạn chẻ cứ thế này, Ran sẽ vẫn hạnh phúc dù chẳng ai thèm comt.

cre: gyuhyunnet

Advertisements